Na een periode van gedwongen stilte is de baan-controlecommissie weer volop in actie.
De heren hebben als doel dit seizoen alle banen gekeurd te hebben of een herkeuring gegeven te hebben.

Misschien ten overvloede, maar toch nog even benoemen:

  • Alle voorwaarden kun je vinden bij Wedstrijdreglement artikel 10
  • De captain is verantwoordelijk voor de baan
  • De baancontroleurs hebben bij het keuren gereedschap mee om kleine problemen snel op te kunnen lossen
  • Elke goedgekeurde baan krijgt een certificaat

Vanaf 2023-2024 zal er alleen nog gespeeld mogen worden op goedgekeurde banen.