Algemene ledenvergadering 2024

Het bestuur van de Darts Bond Midden Nederland nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 21mei 2024. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles. Tevens zal het jaarverslag van 2023 en de bijbehorende begroting van 2024 in de vergadering aan bod komen.
Deze keer zal ook een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen, daar de huidige aftreed na 9 jaar en niet herkiesbaar is.
Het bestuur is blij te kunnen meedelen dat Gerrit van der Weerd zich heeft aangeboden de functie op zich te willen nemen. Het bestuur ondersteunt zijn kandidatuur. Tegenkandidaten kunne zich melden tot 20 april.
Ook zijn wij blij dat Ruud van Dijken heeft aangeven zijn aspirant-bestuurslidmaatschap om te willen zetten naar een gekozen bestuurslidmaatschap.

De Algemene Leden Vergadering van Darts Bond Midden Nederland zal plaatsvinden van 20:00 – 22:30 uur in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt

Indien je een reglementsvoorstel hebt of een reglement aanpassing wilt indienen, ontvangen wij deze graag voor 20 april 2023 op het email adres: kantoor@dbmn.nl

Wij hopen je op dinsdag 21 mei te kunnen begroeten,

Bestuur DBMN

Enkele documenten ontbreken nog. Deze zijn nog niet te downloaden.