Beker reglement

De D.B.M.N. organiseert net als ieder seizoen een bekertoernooi.

Dit toernooi heet sinds 2014 de Martin van Ramele Trofee.

Hieronder volgen enkele afwijkingen en aanvullingen op het normale wedstrijdreglement van de D.B.M.N., alsmede wat punten die extra aandacht verdienen.

 • Alle, maximaal 512, uitgenodigde teams welke aan hebben gegeven aan het bekertoernooi mee te willen, met uitzondering van de ere- en eerste divisie, spelen in de eerste (voor)ronde. De verliezers van de eerste ronde zullen in de Herkansingsronde uitkomen. De ere- en eerste divisieteams zijn automatisch geplaatst voor de Winnaarsronde en zullen instromen in de eerste knockoutronde.
 • Een wedstrijd voor de Martin van Ramele Trofee dient te worden gespeeld op de door de wedstrijdleiding aangegeven datum en locatie. Bij calamiteiten dient er z.s.m. contact te worden opgenomen met de D.B.M.N. bekerleider. Hij bepaalt of er een wijziging kan plaatsvinden. Indien een wedstrijd zonder toestemming wordt verzet, worden beide teams uitgesloten van verdere deelname. Verzetten kan in de periode van een week voor tot een week na de geplande speeldag.
 • De wedstrijden dienen om uiterlijk 20:00 uur aan te vangen.
 • Een team dat niet (kan) óf niet tijdig op de wedstrijdlocatie verschijnt, wordt uit het toernooi genomen.
 • Voor aanvang van de totale wedstrijd wordt eenmaal getosst. De winnaar van de toss begint de oneven wedstrijden, de verliezer de even. Dit in tegenstelling tot de gang van zaken in de gewone D.B.M.N. competitie. Er wordt gespeeld volgens het speelschema, zoals vermeld op de door de D.B.M.N. verstrekte wedstrijdformulieren. Bij elke beslissende leg zal door het werpen voor de bull bepaald worden wie de beslissende leg mag beginnen. Op de genoemde formulieren wordt de uitslag vermeld. Het bekertoernooi is een best of 9 wedstrijd, indien een team 5 punten heeft gehaald hoeft de wedstrijd niet uigespeeld te worden. Het wedstrijdformulier dient uiterlijk om 18:00 op de maandag na je speeldag volledig ingevuld zijn in teambeheer!
 • Bij niet tijdig invullen volgt uitsluiting van verdere deelname. (Houdt er rekening mee dat er volgens een ander speelschema gespeeld wordt als in de gewone competitie en dat wedstrijden laat kunnen eindigen!!!)
 • In het opmerkingen veld van de online invoer dient, in geval van verlies in de eerste ronde, vermeld te worden of men niet in aanmerking wenst te komen voor deelname aan de Herkansingsronde. Bij geen vermelding komt het verliezende team automatisch in de Herkansingsronde.
 • Teams die middels een claim in de eerste ronde automatisch naar de tweede ronde gaan, dienen aan te geven of zij in de Winnaars- of in de Herkansingsronde willen spelen. Bij geen vermelding gaat men naar de Winnaarsronde.
 • In de Herkansingsronde wordt tot en met de kwart finales alles best of three gespeeld. In de halve finales alles best of 5, teamronde best of 3.
 • Voor teams van bijzondere leden (door de D.B.M.N. erkende verenigingen) bestaat in het toernooi om de Martin van Ramele Trofee in tegenstelling tot de gewone D.B.M.N. competitie niet de mogelijkheid gebruik te maken van het inlenen van spelers. Wildcard-spelers mogen wel worden ingezet, waarbij de Martin van Ramele Trofee-wedstrijd wordt meegeteld bij het maximale aantal te spelen wedstrijden per wildcard-speler.
 •  Indien een wedstrijd in 4-4 eindigt (dit kan alleen wanneer beide teams met drie spelers aantreden), wordt er een extra teamgame 1001 b.o. 3 gespeeld, waarbij de verliezer van de toss begint. (De winnaar van de toss is n.l. de eerste teamgame begonnen).
 • Alleen de Finales van zowel de Winnaarsronde en de Herkansingsronde worden samen en dus gelijktijdig gespeeld op een nader te bepalen datum en locatie. Deze wedstrijden zullen om 20.30 aanvangen. In de Winnaarsronde zullen de singles over best of seven, de koppels best of five, 701. In de Herkansingsronde zal er dan best of five 501 worden gespeeld in zowel de singles als de koppels.
 • Voor het overige zijn de bepalingen in het wedstrijdreglement van toepassing, voor zover hier in het bovenstaande niet van wordt afgeweken.
 • In gevallen waarin dit reglement, alsmede het wedstrijdreglement,
  geen uitsluitsel biedt, beslist de wedstrijdleiding.

Martin van Ramele Trofee-formulieren worden online ingevoerd

Bekerleider is Maarten Hofman

Email:    beker@dbmn.nl