Organisatie

Het orgaan van de Darts Bond Midden Nederland zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. Het bestuur van DBMN bestaat op dit moment uit  personen. De leden van het bestuur zijn door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter is in functie benoemd. De overige functies zijn door de leden van het bestuur onderling verdeeld