Privacyverklaring

Privacy Statement 


Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?


DBMN verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door DBMN:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
 • het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten;
 • voor het uitvoeren van de Anti-dopingregels;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan panels;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij DBMN te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van DBMN, dan biedt DBMN jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 


Volgens de wetgeving mag DBMN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. DBMN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 2. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 3. in verband met de gerechtvaardigde belangen van DBMN, waarbij DBMN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;
 4. na verkregen toestemming van betrokkenen.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 1. het maken van studies, modellen en statistieken;
 2. de uitoefening en de verdediging van de rechten van DBMN bijvoorbeeld bij geschillen;
 3. het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers;
 4. het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij DBMN door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?


Door jouw aanmelding aan de competitie ben je automatisch lid van DBMN. Door jouw captain worden een aantal persoonsgegevens doorgegeven. Daarmee is jouw captain onze primaire bron van persoonsgegevens. In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou.

Website en Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden, om het mogelijk te maken content via social media te delen, om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel en om de inhoud van haar websites en advertenties te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren. Meer informatie over het cookie gebruik op onze website is opgenomen in onze ‘Cookie statement’.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
DBMN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens 


Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DBMN


DBMN kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van DBMN, of met de diverse functionarissen in binnen en buitenland.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DBMN


Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de NDB, WDF, BDO (internationale federatie) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en DBMN of wanneer DBMN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Darts Bond Midden Nederland 
o.v.v. Privacy
Zonnebaan 18
3542 ED Utrecht

Of via e-mail: kantoor@dbmn.nl

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via kantoor@dbmn.nl