Algemene ledenvergadering 2023

Het bestuur van de Darts Bond Midden Nederland nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 16 mei 2023. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles. Tevens zal het jaarverslag en de bijbehorende begroting van 2023in de vergadering aan bod komen.

De Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland zal plaatsvinden van 20:00 – 22:30 uur in
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt

Indien je een reglementsvoorstel hebt of een reglement aanpassing wilt indienen, ontvangen wij deze graag voor 4 april 2023 op het email adres: kantoor@dbmn.nl

Wij hopen je op dinsdag 16 mei te kunnen begroeten,

Bestuur DBMN

Enkele documenten ontbreken nog. Deze zijn nog niet te downloaden.

DOWNLOAD AGENDA ALV 2023

DOWNLOAD NOTULEN ALV 2022

DOWNLOAD JAARVERSLAG 2022

DOWNLOAD FINANCIELE STUKKEN 2022

DOWNLOAD VERSLAG KASCONTROLECOMMISIE

DOWNLOAD BESTUURSLEDEN TER VERKIEZING

DOWNLOAD VOORSTELLEN REGLEMENTSWIJZIGING

DOWNLOAD VRAGEN VANUIT LEDEN