Rankingreglement jeugd

Algemeen:
De inschrijving staat open voor iedereen die op 1 september 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft.
• Uitzonderingen op deze regel zijn:Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 18 wordt, kan de speler ervoor kiezen
vanaf dat moment bij de senioren mee te doen, de behaalde punten bij een evt. jeugd ranking gaan daarmee verloren.
• Deelname aan de senioren ranking voor jeugdspelers is ook mogelijk indien zij bij de NDB als deelnemer aan het selectieteam zijn opgegeven. De betrokkene zelf maakt eenmalig een keuze om deel te nemen aan de jeugd- of seniorenranking. Deze keuze geldt dan voor de rest van het lopende seizoen.Inschrijving:
• Bij eerste deelname aan een ranking toernooi moet een deelnemer die dat seizoen niet lid is van de DBMN:
• zich persoonlijk inschrijven bij de wedstrijdtafel. Er moet een formulier ingevuld worden met naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en handtekening
• Legitimatie tonen.
• Acceptatie van deelname wordt bij de eerste inschrijving bepaald door de wedstrijdleiding.
• De inschrijving start vanaf 11.00 uur. De loting is exact om 12.00 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 12.00 uur niet mogelijk.Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk.
• De deelname kosten bedragen voor de singel jeugd ranking € 2,00 voor niet leden, voor DBMN leden is de deelname gratis .
• De wedstrijdleiding is exclusief bevoegd het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden.
• Indien er per categorie meer dan 8 deelnemers zijn, zal er een apart junioren, aspiranten (en meisjes) toernooi worden georganiseerd.Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria:
• Bij beschikbaarheid van 4 borden: direct knock-out bij meer dan 32 deelnemers.
• Bij beschikbaarheid van 5 borden: direct knock-out bij meer dan 40 deelnemers.
• Bij beschikbaarheid van 6 borden: direct knock-out bij meer dan 48 deelnemers.
• Bij beschikbaarheid van 7 borden: direct knock-out bij meer dan 56 deelnemers.
• Bij beschikbaarheid van 8 of meer borden : altijd eerst poules.

De wedstrijden:
Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal drie en maximaal vijf deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal poules van vier. In de poules wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 3, de winnaar schrijft.
Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor een wedstrijdpunt.
Bij een gelijke stand geldt de volgende volgorde:
• aantal gewonnen legs, is dit gelijk dan
• aantal verloren legs, is dit ook gelijk dan
• onderlinge resultaat, is ook dat gelijk dan
• wordt er een beslissing geforceerd middels een partij 501 b/o 1.

De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en evt. 5 gaan door naar de verliezersronde. De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt opnieuw door loting bepaald. Indien direct met een knock-out wordt begonnen, wordt eerst geloot voor een voorronde. In deze voorronde wordt bepaald wie doorgaat naar de winnaarsronde en wie naar de verliezersronde. De voorronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 3 en de winnaar schrijft.

Winnaars- en verliezersronde zijn knock-out rondes. In de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en in de verliezersronde 501 b/o 3. Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats. Beide spelers worden geacht de 3e plaats behaald te hebben. De finale in de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 7 en in de verliezersronde 501 b/o 5. In winnaars en verliezersronde schrijven de verliezers, in de pouleronde de winnaars.

Het schrijven:
De sanctie op het niet schrijven is als volgt:
Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en wordt deze deelnemer tevens uitgesloten van deelname aan het volgende toernooi.
(Wie voor het schrijven verantwoordelijk is kan men vinden in de beschrijving van de wedstrijden hierboven).

Invullen en inleveren van wedstrijdbriefjes:
De schrijver geeft aan wanneer de wedstrijd begint, dit kan uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje dat ingeleverd wordt bij de wedstrijdtafel is bindend voor de rest van het lopende toernooi.

De puntentelling:
Ranking punten worden als volgt berekend voor elke categorie: 1e in de poule: 4 punten
2e in de poule: 3 punten 3e in de poule: 2 punten
4e/ 5e/6e in de poule:1 punt
Daarnaast wordt onderstaand schema gehanteerd voor de extra punten:

Winnaarsronde

  1 2 3 5 9 17 33
64 14 12 10 8 6 4 2
32 12 10 8 6 4 2
16 10 8 6 4 2
8 8 6 4 2
4 6 4 2 1

Verliezersronde

  1 2 3 5 9 17 33
64 7 6 5 4 3 2 1
32 6 5 4 3 2 1
16 5 4 3 2 1
8 4 3 2 1

Overtredingen en onacceptabel gedrag:
Indien de wedstrijdleiding constateert dat een deelnemer de ranking reglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de wedstrijdleiding exclusief bevoegd een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname van het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele ranking seizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de wedstrijdleiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Indien eenmaal een straf in het lopende ranking seizoen is opgelegd, is de betreffende deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan het finaletoernooi. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige is het wedstrijdreglement van de D.B.M.N. van toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
Gesloten Midden Nederland:

Gesloten Midden Nederland maakt deel uit van het ranking seizoen. Voor deelname aan dit toernooi zijn dus punten voor de rankinglijst te verdienen (enkel het single toernooi telt hierbij mee!). De winnaar van het aspiranten, meisjes en juniorentoernooi van de Gesloten Midden Nederland verdient tevens een deelname bewijs voor Champions League Of Darts.

Champions League of Darts Jeugd (CLOD):
• Alle jeugdleden mogen deelnemen aan de Jeugd CLOD dag.
Er wordt die dag een toernooi gehouden in de categorieën aspiranten, meisjes en junioren. De winnaar van iedere categorie verdient tevens een deelname bewijs voor Champions League Of Darts.
Ranking(eind)stand:

Van de ranking wordt een stand bijgehouden. De winnaar is degene die na afloop van de gehele cyclus op nummer één eindigt.
De nummers 1, 2 en 3 van de totaalranking, ontvangen een bijdrage voor het deelnemen aan (inter)nationale jeugdtoernooien!
1e plaats 3 toernooien, totaal waarde 120 euro 2e plaats 2 toernooien, totaal waarde 80 euro 3e plaats 1 toernooi, totaal waarde 40 euro

Om in aanmerking te komen voor deze prijzen dien je lid te zijn van de DBMN in 2016-2017 en 2017-2018!