Dopingreglement

Dit Dopingreglement is gebaseerd op het concept Nationaal Dopingreglement van de Doping Autoriteit van 31 maart 2011 (Versie 2.5) en op de nadien in die versie aangebrachte wijzigingen.

ISR_Dopingreglement_30-12-2011