Algemene Ledevergadering 2020

Op zaterdag 21 november 2020 is de ALV. De ALV zal geheel online plaatsvinden. We starten om 13:30 uur.
Aanmelden voor de online ALV is nu mogelijk.

De team captain kan teamleden aanmelden via de inlogpagina digitaal.
Alleen leden van nu nog ingeschreven teams voor seizoen 2020-2021 kunnen zich aanmelden voor deze vergadering.

Agenda

Notulen ALV DBMN 30.03.2019

Financiele stukken 2019

Verslag Boekjaar 2019

Jaarverslag DBMN 2019

Verslag Kascommissie 2019

Begroting DBMN 2020