Voorstel reglementswijziging ALV 2018

Namens Buitengewoon lid DV Houten uit Houten, willen wij op de ALV van 24 maart 2018 de volgende reglementswijziging ter stemming brengen:

Momenteel wordt de teamronde in de eerste tot en met vijfde divisie divisie gespeeld volgens het format 1001 best of 1, ook wel de bierronde genoemd, welke wordt gespeels als laatste partij van de wedstrijd. In de eredivisie wordt de teamronde gespeeld volgens het format round robin best of 9, die wordt gespeeld als eerste partij van de wedstrijd.

Wij stellen voor om in de eerste divisie de teamronde eveneens in het format round robin best of 9 te spelen gelijk aan het format van de eredivisie. Het format van de bierronde waarbij 4 teamleden om de beurt een keer moeten gooien zorgt ervoor dat de spelers nooit in een ritme komen waardoor het niveau in de meeste gevallen beduidend lager ligt dan in single- en koppelwestrijden. Wij zijn van mening dat om deze reden het format geen recht doet aan het niveau dat in de eerste divisie gegooid wordt. Zeker als de bierronde de beslissende partij in de wedstrijd is, is het in de eerste divisie niet te verkopen dat de partij die beslissing moet brengen vanwege het format van een behoorlijk lager niveau is.

Een rondgang langs leden binnen onze vereniging wijst ook uit dat er behoefte is aan deze wijziging bij de 1e divisie spelers en potentiële 1e divisie spelers. Tevens hebben verschillende captains uit de 1e divisie aangegeven warm voorstander van deze wijziging te zijn.

De DBMN heeft overigens in het verleden zelf al een voorschot op deze wijziging genomen door tijdens de divisiekampioenschappen in de 1e divisie al een round robin te laten spelen in plaats van een bierronde.
Concreet houdt de wijziging in dat in het wedstrijdreglement artikel 16 lid 2 sub b de volgende wijziging optreedt:

Huidig: eerste divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub b.
Voorstel: eerste divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1, sub a.

Vervolgens kan in het wedstrijdreglement artikel 16, lid 1, sub b geschrapt worden omdat dit format in geen enkele divisie meer wordt gespeeld, indien bovenstaande wijziging wordt aangenomen.

Namens Dartvereniging Houten,
Jeroen Sopers, Ron van Swol, Dirkjan Krämer, Gertjan van Herk, Kevin van Burken

Download pdf


Aanpassingen wedstrijdreglement

Artikel 6 sub 2

Huidige regel :
De teamleden moeten in het bezit zijn van een van een handtekening voorziene
registratiekaart, zonder welke niet gespeeld mag worden.

Voorgestelde regel :
De teamleden moeten in het bezit zijn van een geldige registratiekaart, zonder welke niet gespeeld mag worden.

Namens het bestuur van DBMN

Download pdf

 

—————-

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor Bestuursleden ter verkiezing

Klik hier voor Jaarverslag DBMN.

Klik hier voor het financieel verslag (volgt spoedig mogelijk.)

Klik hier voor Notulen ALV DBMN 23 mei 2017