Tijdens de algemene ledenvergadering van de NDB stond vandaag ook de benoeming van nieuwe bestuursleden op de planning. Op de ALV is gestemd dat Frances van Kooten zijn werkzaamheden als voorzitter van de NDB voort kan zetten. Hierdoor is hij wel genoodzaakt zijn functie als secretaris van de DBMN neer te leggen. “Wij betreuren het vertrek van Frances als secretaris, maar zijn natuurlijk uitermate trots en blij voor hem dat hij de functie als NDB-voorzitter kan voortzetten. Wij wensen hem dan ook heel veel succes!”, aldus Martin Dekker, voorzitter DBMN