Tijdens de ledenvergadering van 24 maart 2018 is er gestemd op enkele reglementswijzigingen, welke per ingang van seizoen 2018-2019 gelden.

Het voorstel van D.V. Houten, in het bijzonder Ron van Swol, om ook in de eerste divisie te starten met een Round Robin en de teamronde te laten vervallen is door de aanwezige leden unaniem aangenomen.

Ook werd Artikel 6 sub 2 ter stemming gebracht. Het bestuur stelde voor deze te veranderen van: De teamleden moeten in het bezit zijn van een van een handtekening
voorziene registratiekaart, zonder welke niet gespeeld mag worden.

Naar: De teamleden moeten in het bezit  zijn van een geldige registratiekaart,zonder welke niet gespeeld mag worden.

Ook dit reglement werd door de aanwezige unaniem aangenomen.

Ook was er nog een extra voorstel ingebracht om de boete te verhogen bij verandering van  een baan zonder te melden. Voorstel was deze te verhogen van 25 euro per locatie naar 100 euro per deelnemende team. Twee voor en 29 tegen. Voorstel is afgewezen.

Arjan Luijendijk is herkozen als algemeen bestuurslid.
Martin Dekker is herkozen als voorzitter.