Zoals beloofd, lees je hier de mededelingen en toelichting betreffende het genomen bestuursbesluit de competitie uit te stellen tot 1 januari 2021.

Waarom is het besluit genomen

De hoofdtaak van de DBMN is het organiseren en garanderen van een eerlijke competitie. De DBMN heeft een gebied dat meerdere veiligheidsregio’s, provincies en gemeenten bestrijkt. Elk met zijn afwijkende standpunten en regels. Waar in de ene regio/gemeente wel gedart kan worden volgens het Darts protocol van de NDB, mag dat in de andere juist niet.

 • De noodverordening geeft aan dat bij het darten, handhaven van de 1,5 meter mogelijk is
  Veel locaties kunnen hier niet of moeilijk aan voldoen.
 • Elke team en speler moet kunnen spelen in een veilige omgeving
  Of iemand zich veilig voelt in een omgeving is zeer subjectief. Spelers/teams hebben het recht te weigeren in een locatie die zij niet veilig achten.
 • De verordeningen zijn leidend
  Door de geldende verordeningen zouden we locaties moeten gaan uitsluiten. Dit is niet wenselijk.

De DBMN heeft de plicht een competitie te organiseren onder omstandigheden die voor iedereen veilig, gelijkwaardig en duidelijk zijn. Alle hierboven genoemde punten maken het onmogelijk een eerlijk verloop van de competitie te garanderen.

Steun je vereniging

Juist in deze moeilijke periode is jullie steun voor het georganiseerde darten hard nodig. Al 32 jaar organiseert de DBMN de competitie en overige activiteiten in Midden Nederland. Zodra wij weer de competitie en overige activiteiten kunnen opstarten, zullen wij dit weer met veel plezier en inzet oppakken en uitvoeren.

Wat zijn de keuzes

Als team heb je 2 keuzes

1. Je team blijft ingeschreven

 • Jouw team behoudt zijn divisie recht
 • Jouw team wordt ingedeeld als het op 1 januari mogelijk is te starten

2. Team trekt zich terug

 • Het inschrijfgeld wordt terug gestort
 • Jouw team kan zich niet opnieuw inschrijven voor seizoen 2020-2021, daardoor vervalt ook het divisierecht
 • Je kan je team terugtrekken door een email te sturen naar kantoor@dbmn.nl met als onderwerp terugtrekken team. Als bijlage dien je het ontvangen inschrijfformulier en factuur mee te zenden.

De reden waarom een uitgeschreven team niet meer kan inschrijven, is dat het voor de DBMN niet mogelijk is om in een zeer korte tijd de inschrijving te openen, te verwerken en daaruit een competitie te organiseren.

Als eind december blijkt dat ook de tweede helft van de competitie vervalt

 • Elk ingeschreven team krijgt het inschrijfgeld terug
 • het team behoudt het divisierecht voor het eerst volgende seizoen waarvoor men weer kan inschrijven.

Terugstorten contributie

De DBMN is niet verantwoordelijk voor het terugstorten van inschrijfgeld naar de individuele leden. Het inschrijfgeld wordt daarom overgemaakt naar het bankrekeningnummer waarvan de DBMN het inschrijfgeld heeft ontvangen. Dit is meestal de teamcaptain of vereniging. Deze personen moeten ervoor zorgen dat het geld vervolgens terecht komt bij de juiste personen.