Nog niet ingeschreven? Je hebt tot 1 augustus om je als team in te schrijven.
Mocht de competitie geen doorgang vinden, zal het inschrijfgeld teruggestort worden.