Jeugdspeler inschrijven

Vul alle gegevens in! Alle informatie is voor de Darts Bond Midden Nederland nodig om de inschrijving compleet te maken en om de speler aan te kunnen melden bij de Nederlandse Darts Bond.

De contributie bedraagt per geheel seizoen jeugd (geboren na 1-9-2001) 25 euro.
Voor jeugdleden die na 1 januari 2020 inschrijven (half seizoen) bedraagt het lidmaatschap 15 euro tot 1-7-2020

//
Wanneer je eerder lid bent geweest van DBMN, graag hier je spelersnummer invoeren.
Indien van toepassing
Voeg een recente, goedgelijkende normale pasfoto bij. Een standaard pasfoto zoals je die bij iedere fotowinkel kunt laten maken voor gebruik op identiteitsbewijzen enzovoorts is prima. Wij accepteren geen uitgeknipte gezichten uit andere foto’s, of foto’s waarop de persoon niet goed te herkennen is (dus geen zonnebrillen of caps).

Gegevens ouders / voogd

Voorwaarden

De nieuw aan te melden speler/speelster en zijn/haar ouders/voogd geven door inschrijving van deze speeler/speelster aan dat zij met het volgende akkoord gaan:
  • De speler is geen lid van andere lidorganisatie, aangesloten bij de NDB.
  • De speler verklaart hierbij het lidmaatschap aan te gaan van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
  • De speler verklaart op de hoogte te zijn van de eisen die aan het lidmaatschap verbonden zijn zoals vermeld.