Jaarverslag Darts Bond Midden Nederland 2017

Inleiding
Dit jaarverslag is een beknopte weergave van alle zaken die zich het afgelopen jaar hebben afgespeeld binnen Darts Bond Midden Nederland. Het jaarverslag betreft de tweede helft van seizoen 2016/2017 en de eerste helft van seizoen 2017/2018.

Het bestuur
Begin 2017 werd het bestuur gevormd door 5 bestuursleden. Tijdens de ALV van 23 mei 2017 zijn Renee Langevoort en Frances van Kooten gekozen als bestuurslid, zij hebben binnen het bestuur respectievelijk de functie van penningmeester en secretaris op zich genomen.
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit:
Voorzitter : Martin Dekker
Penningmeester : Renee van Langevoort
Secretaris : Frances van Kooten
Overige leden : Rene van Stipriaan
: Arjan Luijendijk
: Stefan Roelfsema
Verder zijn er vele vrijwilligers actief in de diverse disciplines.

Bondskantoor
Sinds september 2012 is het kantoor van de Darts Bond Midden Nederland, waar men over een eigen bondsruimte welke behalve een kantoorgedeelte ook een vergaderzaal bevat, gehuisvest in een modern bedrijfsverzamelpand in Utrecht. Het kantoor wordt bezet door een parttime kracht, Jenneke Janssen die vele secretariële en administratieve taken uit handen neemt, waardoor het bestuur ontlast wordt van deze dagelijkse zaken en zich alleen met supervisie over deze zaken hoeft bezig te houden.

Ledenadministratie
De volledige administratie draait op Microsoft Access. Eén van de vrijwilligers, Rene van Stipriaan, is verantwoordelijk voor de nodige updates en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het systeem wordt continu bijgewerkt om aan de vraag van de gebruikers te kunnen blijven voldoen. Onze bondsmedewerkster is verantwoordelijk voor de invoer en uitvoer van de ledenadministratie, Carol Bakker heeft een dependance voor het afgeven van spelerspassen voor de regio noord.

Voor de informatiebehoefte van de competitieleiders is de in 2004 in gebruik genomen online applicatie nog altijd naar tevredenheid beschikbaar. Deze applicatie wordt regelmatig bijgewerkt en nieuwe functionaliteiten worden bijgevoegd.

Het ledenaantal van de DBMN heeft een kleine daling gekend bij de start van een nieuw seizoen. Waar seizoen 2016/2017 werd afgesloten met 2571 actieve leden, werd 2017/2018 begonnen met iets meer dan 2350 leden. Op 31 december telde de DBMN 2452 leden, waarvan 2260 heren, 170 dames en 20 junioren en 2 meisjes. Het totaal aantal buitengewone leden staat op 17, zij vertegenwoordigen in totaal ruim 560 leden.

Dartsmaggezien
Het Dartsmaggezien is het officiële orgaan van DBMN dat aan alle leden wordt uitgereikt. Het blad wordt uitgegeven in A4 formaat in PDF formaat. Het afgelopen jaar telde het Dartsmaggezien 1 uitgaven. De DBMN streeft ernaar een kwalitatief hoogwaardig verenigingsblad neer te zetten. De voornaamste informatie uitwisseling gebeurt via de website.

Internet
De website van DBMN blijft druk bezocht door een behoorlijk deel van de leden. Velen beperken zich tot het bekijken van de uitslagen en standen, maar ook zijn er personen die actief deelnemen aan allerlei discussies op het forum op de site. Actieve deelname aan de site is uitsluitend bestemd voor leden van DBMN. Een groot deel van de site is daarom alleen benaderbaar na autorisatie (d.m.v. een password en inlognaam).

Invoeren van de uitslagen wordt compleet online gedaan door de captains. De wedstrijdleiders controleren deze en accorderen de wedstrijdformulieren. Ook de bekercompetitie wordt compleet digitaal verwerkt.

Jeugd
De DBMN organiseert evenementen om jeugd bekend te maken met de dartsport.

Baancontrole
De baancontrole is in het jaar 2017 goed verlopen. Er was weer een kleine aanwas nieuwe locaties en deze zijn allemaal gecontroleerd. De meeste gebreken die men tegenkwam konden ter plaatse door de baancontroleurs worden verholpen. Indien de werkzaamheden niet ter plaatse konden plaatsvinden, werd er direct in overleg met de captain een herkeuring afgesproken. Een belangrijk doel voor de baancontrolecommissie in 2018 is het herkeuren van in het (verre) verleden gekeurde locaties. Er zijn 2 nieuwe baancontroleurs toegetreden.

Wedstrijdcontrole
De wedstrijdcontrole is in 2017 zeer sporadisch uitgevoerd. Het doel is dan ook om hier in 2018 uitgebreid vervolg aan te gegeven.

Sponsoren
Zoals hiervoor al vermeld, is publiciteit en financiële steun onontbeerlijk voor de continuering van onze sport. Ook DBMN leunt zwaar op de steun van lokale ondernemers.
Net als voorgaande jaren hebben vele ondernemers ons gesteund door een advertentie in het Dartsmaggezien. Mede door deze sponsors kan het Dartsmaggezien zijn zoals het nu is.
Het rankingcircuit van de DBMN wordt gesponsord door House of Special Sports te Utrecht.

COMPETITIES:

Reguliere competitie
We eindigden het seizoen 2016/2017 met 361 teams, verdeeld over 1 Ere, 2 Eerste, 4 Tweede, 6 Derde, 7 Vierde, 7 vijfde divisies. Voor het seizoen 2017/2018 hebben zich 354 teams (1 Ere, 2 Eerste, 4 Tweede, 6 Derde, 6 Vierde en 7 Vijfde) ingeschreven wat een kleine daling is ten opzichte van het einde van voorgaande seizoen.

Kampioen van het seizoen 2016/2017 zijn geworden:
Divisie Team
Ere Killer Clowns
1e De Burcht 0
2e Kale Koppen Niet Te Stoppen
3e No Limits
4e KVVA 1
5e DCV The Next Generations

Divisiekampioenschappen nationaal
In het laatste weekend van juni 2017 werden in Sporthal de Corlaer in Nijkerk de landelijke divisiekampioenschappen gehouden. De divisiekampioenen van DBMN, zijn hiervoor afgevaardigd. Voor de DBMN deze maal geen kampioenen, DCV The Next Generation werd automatisch kampioen daar de DBMN de enige bond is die een vijfde divisie heeft. Het team mocht daarom deelnemen aan de kampioenschappen vierde divisie.

Bekercompetitie regionaal
Ook dit jaar is er volgens de vaste formule (knock-out systeem met een winnaar- en verliezersronde) een bekercompetitie georganiseerd. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, worden ere en eerste divisieteams in de eerste ronde geplaatst (niet tegen elkaar geloot) om te voorkomen dat de sterkere teams in de herkansingsronde terecht komen. De winnaar in de Winnaarsronde is geworden The Killer Clowns, in de herkansingsronde was de bokaal voor KVVA 1.

Als eerbetoon aan onze overleden penningmeester is vanaf 2014-2015 het bekertoernooi naar hem vernoemd en gaat verder onder de naam Martin van Ramele Trofee.

Bekercompetitie nationaal
De winnaar van de DBMN bekercompetitie, The Killer Clowns, heeft niet aan de landelijke finale deelgenomen wegens andere verplichtingen.

TOERNOOIEN

DBMN Ranking
DBMN Rankings verlopen over het algemeen zeer soepel. We behalen per ranking gemiddeld een deelnemersaantal van ca. 55 senioren deelnemers. Bij de senioren werd de ranking gewonnen door Iwan Terschegget.
Het hele jaar hebben de heren en dames gestreden om zich te plaatsen voor de finaledag van de ranking. De beste 32 heren en dames plaatsten zich hiervoor. Voor het finaletoernooi waren we te gast bij Sportbar Overtime. Daar werd iedereen gastvrij ontvangen en verliep het toernooi vlotjes.

Gesloten Midden Nederland
In januari 2017 heeft de Gesloten Midden Nederland plaats gevonden voor 2016/2017 in Sporthal De Molenwiek te Houten. Een mooie opkomst met in totaal 81 koppels bij de senioren, 5 koppels bij de jeugd, 168 heren, 12 dames, 2 aspiranten en 12 junioren als deelnemers. Dit is vergelijkbaar met de opkomst van 2016. Bij de heren wist Toon Greebe de titel op te eisen. Bij de dames was het Anneloes Stuijvenberg-Menger die zich tot kampioene kon laten kronen. Bij de aspiranten was het Massimo Balsamo die tot kampioen gekroond werd, zijn broer Angelo behaalde titel bij de junioren. Toon Greebe en Arjan van Zetten behaalde koppel titel bij de senioren. Willem van Diermen en Danny de Graaf behaalde de koppel titel bij de jeugd

LACO
Van de vertegenwoordigende teams wisten in 2017 alle teams de play-off fase te bereiken. Het damesteam bereikte een 3e plaats. Sinds 2012-2013 beschikt de DBMN ook weer over een jeugd LaCo team. Het team behaalde de 5e plaats in 2015.

NDB
De NDB heeft dit jaar diverse Europese en Wereld titels bij de jeugd kunnen opeisen. De Nederlandse dames behaalden de wereldtitel in het teamevent en de overall titel. De bond vertegenwoordigd naast de 25 lid-organisaties ook ruwweg 32.000 individuele leden.

Noemenswaardigheden binnen DBMN

 1. Dit jaar werden er wederom per categorie 2 wildcards vergeven voor het kwalificatie toernooi Champions League of Darts, waarbij de winnaars van dat toernooi deelname aan de Winmau Masters en de Finder Masters konden winnen. Dit toernooi heeft de DBMN gekoppeld aan de eigen Ranking en de Gesloten Midden Nederland.
 2. Aileen de Graaf behaalde de nationale ranking titel bij de dames.
 3. De DBMN heeft in de personen van Toon Greebe en Martijn Kleermaker (Heren), Aileen de Graaf (Dames) en Justin van Tergouw (jeugd) een Nederlandse selectiespeler in
  3 categorieën binnen haar gelederen.
 4. Justin van Tergouw behaald de Europese titel Overal en een zilveren medaille bij de singels.
 5. De DBMN kende een kleine afvaardiging aan de Winmau Masters.
 6. Justin van Tergouw behaalde BDO Lakeside World Champions Youth titel bij de jongens tot 18 jaar.
 7. Aileen de Graaf won de BDO Worldtrophy.
 8. Aileen de Graaf won de Finder Masters titel bij de dames.
 9. Aileen de Graaf won de Nederlandse titel singels bij de dames.
 10. Aileen de Graaf won bij de dames de wereldtitel overal en in het teamevent. In de singels werd door haar een bronzen medaille gewonnen.
 11. Justin van Tergouw behaalde de Wereld titel Singel, Mix Koppel, Koppel & Overal.
 12. Samen met de NDB, DBA, RDB, FDB en DONHN organiseerde de DBMN de vijfde editie van een groot jeugdtoernooi, Next Talent of Darts waaraan 115 jeugdspelers uit Nederland en Duitsland in de diverse categorieën deelnamen.
  Het toernooi heeft een WDF erkenning gekregen, ook waren er voor de winnaars bij de meisjes en junioren een Winmau Ticket te winnen, Het toernooi zal in 2018 wederom worden georganiseerd.

DOWNLOAD PDF

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor Bestuursleden ter verkiezing

Klik hier voor het financieel verslag (volgt spoedig mogelijk.)

Klik hier voor Notulen ALV DBMN 23 mei 2017

Klik hier voor Voorstel reglementswijziging