De NDB heeft besloten alle door haar georganiseerde competities en toernooien pas na 1 januari 2021 starten.
Het bestuur van de DBMN heeft na spoedoverleg besloten het advies van de NDB over te nemen. Wij zien voor nu geen mogelijkheid een eerlijk verloop van de competitie te garanderen. Het volledige bericht van de NDB is hier na te lezen.

In de loop van deze week zal het bestuur van de DBMN nadere details bekend maken. Geef ons ook de tijd en ruimte hiervoor. Reageer pas op onze mededelingen die later zullen volgen.

Tot slot: Er is ook al heel veel wel mogelijk in de horeca. Een potje darten kan en mag alweer sinds juli.
Competitie darten kan helaas nog niet. Maar wij adviseren lokale organisatoren en speelgelegenheden (waaronder cafés) om te onderzoeken wat er regionaal wel mogelijk is. Met andere woorden, we hopen dat op veel plekken onze darters alsnog aan (recreatief) darten toekomen waarbij te denken valt aan kleinere toernooien of clubavonden op één locatie. Let wel, in alle gevallen onder veilige en toegestane omstandigheden. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en ons inzetten voor verduidelijking rondom de horecasporten samen met NDB.
Wij gaan kijken wat we op korte termijn wél op een verantwoorde manier kunnen organiseren.

Het bestuur