Financieel verslag

Beste leden,

Op maandag 19 maart 2018 heeft de kascommissie, bestaande uit Michiel Sloos en Ton van Vliet, de administratie gecontroleerd. De aanbevelingen zijn terug te vinden in de brief van de kascommissie. Het bestuur bedankt te kascommissie voor zijn werk.

In 2017 hebben wij een positief resultaat gedraaid van 12.794,50 euro. Dit is onder andere bestemd voor het lustrum van DBMN en een bijdrage voor het para darttoernooi in Den Haag, dat inmiddels begin dit jaar heeft plaatsgevonden. Deze posten zijn tevens terug te vinden op de begroting.

Komend jaar willen we de boekhouding opnieuw indelen. Daarnaast zal er een halfjaar boekhouding worden gemaakt die in juli / augustus wordt overgedragen ter controle aan de kascommissie. Om de boekhoud technische kennis te verbeteren zal de penningmeester een cursus boekhouden gaan volgen.

Renee Langevoort
Penningmeester DBMN

Begroting incl brief

Brief kascontrole

Winst en verlies rekening

Balans

—————————————————

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor Bestuursleden ter verkiezing

Klik hier voor Jaarverslag DBMN.

Klik hier voor Notulen ALV DBMN 23 mei 2017

Klik hier voor Voorstel reglementswijziging