Beste mensen, tijd voor een bericht vanuit het bestuur.

Covid-19

Ruim een jaar geleden werd de competitie noodgedwongen stil gelegd. Covid-19 zorgt sinds maart 2020 voor verstoring van ons ‘normale’ leven. Lockdowns, intelligente en strenge, avondklokken en 1,5 meter samenleving zijn nu begrippen die wij in onze woordenschat hebben opgenomen. De pandemie is ook niet ongemerkt aan de DBMN, haar leden en vrijwilligers voorbij gegaan.

Terug naar normaal

Waar wij nu allemaal op zitten te wachten is een terugkeer naar een ‘normale’ samenleving. Een samenleving waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten, zowel binnen als buiten. En heel belangrijk voor elke competitiesport: de mogelijkheid om een eerlijke competitie te organiseren!

De grote vraag: wanneer mogen we weer?

De vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het stappenplan dat er is voor versoepelingen kan voortdurend worden aangepast. Na elke versoepeling is het weer afwachten of en zo ja wanneer de volgende stap ingaat. Wij zijn als dartssport van meerdere factoren afhankelijk. De belangrijkste factor is de horeca. Zonder horeca kunnen wij onze sport niet uitoefenen. Maar ook wij zien licht aan het eind van deze rare tunnel.

Roadmap

Wij hebben voor ons zelf een kleine roadmap opgezet, maar wel in potlood. De roadmap kan en zal worden bijgesteld afhankelijk van de richtlijnen van de overheid.
1 juli 2021
De inschrijving seizoen 2021-2022 voor nieuwe teams gaat open, teams die nog steeds ingeschreven staan kunnen wijzigingen aanbrengen in hun team of locatie. Ook kan je alsnog besluiten om je team terug te trekken.
15 september 2021
Sluiting inschrijving en wijzigingen.
25 oktober 2021
Start competitie
Er zal geen beker competitie worden gestart. Dit hopen wij in seizoen 2022/2023 weer op te kunnen pakken.

Tip

De situatie van veel horecagelegenheden is ongewis. Daarom het advies zodra er meer duidelijk is, te kijken waar en wanneer je kan gaan spelen in jouw locatie. Overleg met je uitbater hoe men er tegen aankijkt en wat de mogelijkheden zijn.

Vragen

Mocht je vragen hebben, kun je uiteraard via de diverse kanalen contact opnemen.
Wij zullen rond 10 juni met nader bericht komen. Verwachting is dat er dan meer duidelijkheid is over de versoepelingen en daarmee ook of de roadmap als hierboven staat uit te voeren is.

Hopelijk ontmoeten wij elkaar weer snel aan de oche en stay safe!