Voor DBMN staat de veiligheid van haar leden voorop. Daarom adviseren wij om de wedstrijden die vanavond, 11 december 2017, op het programma staan niet door te laten gaan en op een later tijdstip in te halen. Echter wanneer beide teams besluiten de wedstrijd te willen spelen kan de wedstrijd gewoon doorgaan.

In het geval dat één of beide teams besluiten de wedstrijd niet door te laten gaan stelt de bond zich schappelijk op voor het inhalen van de wedstrijd mits dit voor 28-2-2018 is. Geef je besluit ten alle tijden wel door aan je wedstrijdleider.

Claims voor het “niet komen opdagen” of “te laat komen” zullen door ons worden genegeerd, mits alles in overleg met de wedstrijdleiding is gegaan. Hou in het geval van te laat komen je tegenstander zoveel mogelijk op de hoogte.

Indien er geen overeenkomst tussen teams komt voor het inhalen van de wedstrijd zal de wedstrijdleider een verplichte datum aanwijzen.