De indeling is gedaan. De vijfde divisie is helaas komen te vervallen. Op basis van de laatste afgemaakte competitie te weten 2018-2019 is de indeling gemaakt. Ten opzichte van seizoen 2018-2019 hebben teams uit de hogere divisies niet opnieuw ingeschreven. Veel teams worden hierdoor hoger ingedeeld dan verwacht.

De laatste controles op de indeling vinden nu plaats. Uiterlijk vrijdag 8 oktober komt de definitieve indeling en het speelschema online.
De indeling is definitief. Het is niet meer mogelijk beroep op de indeling te maken.

Corona-Check/QR-code (zolang deze verplicht is door de overheid)

Een team weigert te spelen in een locatie waar de QR-code niet wordt gehandhaafd :

  • Het team meldt dit op de speeldag voor 20:30 uur bij de wedstrijdleider.
  • Het bestuur wijst dezelfde week een locatie en speeldag aan.
  • Dit is een locatie waar wel gehandhaafd wordt.
  • Deze speeldag kan in andere week plaatsvinden.

Het niet komen opdagen bij deze aangewezen speeldag op locatie heeft gevolgen.

  • Het team dat niet is komen opdagen, verliest met 9-0. Het team krijgt geen claim.

Een team weigert mee te werken aan de Corona-check als dat gevraagd wordt. Als het team hierdoor geen toegang krijgt

  • Het weigerende team krijgt een claim tegen en 5 punten aftrek.