Bijschrijven speler

Vul alle gegevens in! Alle informatie is voor de DBMN nodig om de inschrijving compleet te maken en om de speler aan te kunnen melden bij de Nederlandse Darts Bond.

Voeg een recente, goedgelijkende normale pasfoto bij. Een standaard pasfoto zoals je die bij iedere fotowinkel kunt laten maken voor gebruik op identiteitsbewijzen enzovoorts is prima. Wij accepteren geen uitgeknipte gezichten uit andere foto’s, of foto’s waarop de persoon niet goed te herkennen is (dus geen zonnebrillen of caps).

Maak de contributie over o.v.v. teamnaam, de voorletters, achternaam en geboortedatum van de nieuwe speler. Indien je alleen lid wil worden vermeldt je als teamnaam: N.C.G.

De contributie bedraagt per geheel seizoen senioren (geboren voor 1-9-2004) 45 euro.
Voor leden die na 1 januari 2023 inschrijven (half seizoen) bedraagt het lidmaatschap 25 euro

Voor paradarters die zich niet bij een team inschrijven (geen competitie gooien) is de contributie 25 euro (na 1 januari 2023, 15 euro)

Maak het verschuldigde bedrag over naar IBAN: NL17INGB0004070610 t.n.v. DBMN Utrecht.

Overschrijven van een speler is pas mogelijk na speelweek 4.
Bij- en overschrijven kan tot en met speelweek 20.

//
Indien je eerder lid ben geweest graag je oude nummer invullen. Wanneer je deze niet weet vul in “reeds eerder lid DBMN”. Ben je nog nooit lid geweest van DBMN kan je dit leeg laten!
Voeg een recente, goedgelijkende normale pasfoto bij. Een standaard pasfoto zoals je die bij iedere fotowinkel kunt laten maken voor gebruik op identiteitsbewijzen enzovoorts is prima. Wij accepteren geen uitgeknipte gezichten uit andere foto’s, of foto’s waarop de persoon niet goed te herkennen is (dus geen zonnebrillen of caps).
Wanneer je je niet inschrijft bij een team vul hier dan in N.C.G.
bijv "ere" of "3d"

Voorwaarden

De nieuw aan te melden speler/speelster geeft door het versturen van dit formulier aan dat zij met het volgende akkoord gaan:
  • De speler is geen lid van andere lidorganisatie, aangesloten bij de NDB.
  • De speler verklaart hierbij het lidmaatschap aan te gaan vanaf heden tot en met 30 juni 2023.
  • De speler verklaart op de hoogte te zijn van de eisen die aan het lidmaatschap verbonden zijn zoals vermeld op de website.