Bestuursleden ter verkiezing

Martin Dekker, huidig voorzitter is aftredend en stelt zich met steun van het bestuur herkiesbaar als voorzitter. Martin is sinds 2004 vrijwilliger bij de DBMN. Sinds 2006 is hij
bestuurslid in de diverse functies geweest.

Arjan Luijendijk, is aftredend en stelt zich met steun van bestuur herkiesbaar als bestuurslid. Arjan is sinds 2001 vrijwilliger bij de DBMN. Sinds 2004 is hij lid van het bestuur waaronder 10 jaar als voorzitter.

Download PDF

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor Jaarverslag DBMN.

Klik hier voor het financieel verslag (volgt spoedig mogelijk.)

Klik hier voor Notulen ALV DBMN 23 mei 2017

Klik hier voor Voorstel reglementswijziging