Op zaterdag 21 november 2020 is de ALV. De ALV zal geheel online plaatsvinden. We starten om 13:30 uur.
Aanmelden voor de online ALV is nu mogelijk. Klik hier voor de ALV stukken.

De team captain kan teamleden aanmelden via de inlogpagina digitaal.
Alleen leden van nu nog ingeschreven teams voor seizoen 2020-2021 kunnen zich aanmelden voor deze vergadering.

Agenda

Notulen ALV DBMN 30.03.2019

Financiele stukken 2019

Verslag Boekjaar 2019

Jaarverslag DBMN 2019

Verslag Kascommissie 2019

Begroting DBMN 2020