Hoewel wij gehoopt hadden de ALV 2017 eind maart te kunnen laten plaatsvinden, hebben diverse oorzaken ons genoodzaakt de ALV te verplaatsen.

De definitieve datum is nu vast gesteld en wel op 23 mei 2017 om 20:00 uur. Dit jaar zullen we bij Ontmoet & Doet, Zonnebaan 18 Utrecht te gast zijn.

De reden dat we een vroege ALV wilden houden was om te bekijken of we dan eventueel de contributie konden aanpassen indien nodig. Wij als bestuur zien echter geen reden het bedrag bij te stellen voor 2017-2018.

Mochten jullie gegronde reden te hebben dit wel te doen of voorstellen inzake reglementswijzigingen en andere zaken die tijdens een ALV besproken dienen te worden kun je deze met onderbouwing sturen aan , stuur dan een email naar ALV@dbmn.nl