Algemene ledenvergadering 2020

In verband met de opgelegde maatregelen van het kabinet kan de Algemene ledenvergadering geen doorgang vinden.
Wij brengen jullie op de hoogte zodra wij een nieuwe datum weten.

Het bestuur van de Darts Bond Midden Nederland nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 28 maart 2020. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles. Tevens zal het jaarverslag en de bijbehorende begroting van 2019 in de vergadering aan bod komen.

De Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland zal plaatsvinden van 13.30 – 16.30uur in
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt

Indien je een reglementsvoorstel hebt of een reglement aanpassing wilt indienen, ontvangen wij deze graag voor 19 maart op het email adres: secretaris@dbmn.nl. Wel verzoeken wij je, wanneer je een voorstel of aanpassing indient, aanwezig te zijn op de ledenvergadering zodat je deze ook kan toelichten.

Wij hopen je op zaterdag 28 maart te kunnen begroeten,

Bestuur DBMN


Documenten volgen spoedig