Algemene ledenvergadering 2020

In verband met de opgelegde maatregelen van het kabinet zal de Algemene ledenvergadering 2020 online worden gehouden.
Aanmelden kan via je captain in digitaal online en kan tot donderdag 19 november 2020 23:00:00.
Je krijgt per mail een uitnodiging toegestuurd op zaterdagochtend 21 november.

Het bestuur van de Darts Bond Midden Nederland nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 21 november 2020. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles. Tevens zal het jaarverslag en de bijbehorende begroting van 2019 in de vergadering aan bod komen.

De Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland zal online plaatsvinden van 13.30 – 16.30uur

Indien je een reglementsvoorstel hebt of een reglement aanpassing wilt indienen, ontvangen wij deze graag voor 16 november op het email adres: secretaris@dbmn.nl. Wel verzoeken wij je, wanneer je een voorstel of aanpassing indient, aanwezig te zijn op de ledenvergadering zodat je deze ook kan toelichten.

Wij hopen je op zaterdag 21 november online te mogen begroeten,

Bestuur DBMN


Documenten zijn vanaf 30 oktober 2020 te downloaden en in te zien.