Algemene ledenvergadering 2019

Het bestuur van de Darts Bond Midden Nederland nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 30 maart 2019. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles. Tevens zal het jaarverslag en de bijbehorende begroting van 2019 in de vergadering aan bod komen.

De Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland zal plaatsvinden van 13.30 – 16.30uur in
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt

Indien je een reglementsvoorstel hebt of een reglement aanpassing wilt indienen, ontvangen wij deze graag voor 21 maart op het email adres: kantoor@dbmn.nl

Wij hopen je op zaterdag 30 maart te kunnen begroeten,

Bestuur DBMN

———
Enkele documenten ontbreken nog. Deze zijn nog niet te downloaden.

DOWNLOAD AGENDA

DOWNLOAD NOTULEN ALV 24 MAART 2018

DOWNLOAD JAARVERSLAG 2018

DOWNLOAD FINANCIELE STUKKEN 2018

DOWNLOAD VERSLAG KASCONTROLECOMMISIE

DOWNLOAD BESTUURSLEDEN TER VERKIEZING

DOWNLOAD VOORSTEL REGLEMENTSWIJZIGING