Op donderdagavond 30 juni 2022 is de ALV van de DBMN. Dit is in dorpscentrum HF Witte in De Bilt aan het Henri Dunantplein.
Je kunt:
– punten/ voorstellen tot reglementswijzigingen indienen
– iemand kandidaat stellen voor het bestuur
Dit kan tot en met 9 juni per email aan kantoor.
Reglementswijzigingen of kandidaatstellingen later ingediend worden niet op de ALV 2022 behandeld.

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor
– Frans Agterberg (verkiesbaar)
– Rene van Stipriaan (herkiesbaar)

Meer informatie volgt zsm.