Agenda Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 24 maart 2018 zal de Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland plaatsvinden. Tijdens deze vergadering, waarvoor alle leden van DBMN zijn uitgenodigd, wordt zoals gebruikelijk het jaarplan en bijbehorende begroting 2018 besproken en vastgesteld. Tevens zijn er verkiezingen voor bestuur en wordt er naar de reglementen gekeken.

De Algemene Ledenvergadering van de Darts Bond Midden Nederland zal plaatsvinden van 13.00 – 16.00 in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1. Opening
 2. Notulen ALV van 23 mei 2017
 3. Jaarverslag 2017 secretaris
 4. Jaarverslag 2017 Penningmeester
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Vaststelling begroting seizoen 2018
 8. Voorstellen vanuit de leden/bestuur (reglementswijzigingen)
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Verkiezing kascontrolecommissie
 11. Verslagen overige commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Download PDF

Klik hier voor Bestuursleden ter verkiezing

Klik hier voor Jaarverslag DBMN.

Klik hier voor het financieel verslag (volgt spoedig mogelijk.)

Klik hier voor Notulen ALV DBMN 23 mei 2017

Klik hier voor Voorstel reglementswijziging