Aanpassingen Reglementen

Tijdens de algemene vergadering op 23 mei 2017 te utrecht, hebben de leden de volgende aanpassingen en toevoegingen van het Reglements ARTIKEL 10 – MATERIELE BEPALINGEN goedgekeurd. Deze aanpassingen zullen per 1 september 2017 ingaan.

 

Toevoeging 1F.
De baan moet dusdanig zijn aangelegd dat deze geen gevaar oplevert voor alle aanwezigen. Dit ter beoordeling van de baancontroleur.

Aanpassing 5a
Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, welke bijvoorbeeld geleverd kan worden door tenminste twee spots, een TL balk of LED verlichting. De verlichting moet zodanig zijn opgehangen, zodat deze geen verblindende uitwerking heeft op spelers/scheidsrechters. De gemeten lichtsterkte op de triple 20, triple 16 en triple 15 moet minimaal 600 lux zijn. De gemeten lichtopbrengst moet zo gelijkmatig mogelijk verdeeld zijn over het bord. De toegepaste kleur moet tussen de 2700 en 3000 Kelvin liggen, voor een licht bord gaat de voorkeur uit naar 2700 Kelvin en voor een geel bord 3000 Kelvin. De verlichting moet dusdanig opgesteld worden dat er geen of een minimale schaduw zichtbaar is als de pijlen in het bord staan, dit ter beoordeling van de DBMN.

Toevoeging 5b:
De opstelling van de verlichting mag de darter op geen enkele wijze fysiek hinderen of belemmeren bij zijn worp. Daarnaast moet de schrijver elk vak op het dartsbord dat punten oplevert kunnen zien vanaf zijn/haar plaats. Tenslotte moet ook het schrijfbord op zodanige wijze verlicht zijn dat het voor de spelers duidelijk zichtbaar is.

bord-surround-01Toevoeging 5c:
Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘surround verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn.

Daarnaast dient de verticale afstand van de bull tot de rand van de surround, zoals weergegeven op de afbeelding rechts, minstens 30 centimeter te zijn bij een diepte van 9,5cm of kleiner.  Elke 0,5 cm diepte extra geeft een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de bull tot de rand van de surround.