Roken? Niet waar wordt gedart!

Helaas moeten we toch weer constateren dat er competitiewedstrijden plaatsvinden in ruimtes waar tijdens de wedstrijd(en) wordt gerookt.
Het reglement is hier heel duidelijk in:

ARTIKEL 12 - ROKEN 1.
De ruimte waar de dartswedstrijden plaatsvinden dient een uur voor tot een half uur na de wedstrijd rookvrij te zijn.

Mocht het niet mogelijk zijn dit op te lossen door, of weigert de ontvangende partij dit te verhelpen, dan kan men de gehele wedstrijd claimen en zal deze claim bij het totaal aan claims van het geclaimde team worden toegevoegd. Bij 3 ontvangen claims zal dat team uit de competitie worden genomen.


De wedstrijdleiders en het bestuur